Historie

In het oprichtingsjaar van de IJsclub Alkemade was het zo’n winter waar iedere schaatsliefhebber jaarlijks naar uitkijkt. Een paar weken vorst, zwart ijs, geen sneeuw en prachtig helder weer. Een winter waarin een Elfstedentocht gereden kon worden. Zo’n winter was er in 1890 – 1891. Temperaturen van -20 °C, het vroor dat het kraakte. Op 5 januari 1891 vond de officiële oprichting van de ijsclub plaats. Allereerst in Alkemade Oost. IJsclub “IJsvermaak is ons doel” was geboren. Kort daarna zijn ook in Alkemade West diverse ijsclubs opgericht. Deze zijn in 1931 samengegaan onder de naam IJsclub Wilhelmina. Het bord van IJsclub Wilhelmina is er nog en hangt boven de bar in ons clubgebouw.

Toenmalige doelstellingen van de ijsclub waren:

  • Het vrijwillig aanleggen van ijsbanen.
  • Het doen houden van wedstrijden in het hard en schoonrijden en hiervoor prijzen en premies uitloven.
  • En het op andere wijze bevorderen van het ijsvermaak.


Tijdens de oorlogsjaren heeft de ijsclub tijdelijk “IJsvermaak is ons genoegen” geheten, waarna de beide ijsclubs zijn samengegaan in 1967. Vanaf dat moment is IJsclub Alkemade een feit. Belangrijkste gebeurtenissen tijdens de oprichtingsjaren zijn de aankoop van de landijsbaan in Oude Wetering en de oprichting van de trainingsgroep met de overgang naar kunstijs. 

 

Bestuurlijke hoogtepunten waren:

  • De rechtszaak tegen de gemeente Alkemade met als inzet het behoud van de landijsbaan. De plannen voor huizenbouw zijn in een procedure aangevochten. Een uitspraak van de Raad van State was nodig om huizenbouw op de locatie te voorkomen.
  • Het 100 jarig bestaan. Het eeuwfeest in traditionele kledij werd gehouden op 5 januari 1991. Een speciale editie van de IJsclub Alkemade Courant is uitgegeven in 1991. Deze krant komt slechts 1 x in de 100 jaar uit.
  • De (nieuw)bouw en opening van het clubgebouw de Pegel op 10 januari 1998.