"In Februari avondrood, volgende dag sneeuw in de sloot."

Clubblad

Het clubblad van IJsclub Alkemade is "IJskrabbels" en verschijnt 5 maal per jaar. 4 maal in een normale uitgave en 1 maal als informatieboekje. De oplage is ca. 400 stuks.

De verschijnings data zijn:

  • 1 juni (het informatie boekje).
  • 1 september.
  • 1 december.
  • 1 februari.
  • 1 april.
    • Inleveren kopij kan tot 1 week voor de uitgave via de mai:  of bij Ronald Hoogervorst.

      Leden

      Ronald Hoogervorst
      Grutto 6
      2451 VL Leimuiden
      0172-610388


      Ogenblik a.u.b. ...