"In Februari avondrood, volgende dag sneeuw in de sloot."

Informatie nieuwe leden

Hieronder een beknopt overzicht met informatie voor personen die overwegen lid te worden van de IJsclub Alkemade. Hieronder wordt regelmatig gesproken over een categorie-indeling. Klik HIER voor de KNSB indelingen of HIER voor de jeugdindeling Leiden/Den Haag!

1. Droogtraining
Droogtrainingen worden gehouden op de landijsbaan aan de Baan te Oude Wetering. Voor alle leden van 15 jaar en ouder, vanaf half mei tot eind september van 19.30 tot 21.00 uur. 
Tevens is er training voor de jeugdleden tot 15 jaar van 18.30 tot 19.30 uur. Voor de huidige en nieuwe jeugdleden is er begin augustus een speciale starttraining. Een en ander wordt tijdig bekend gemaakt.

2. Skeelerentraining
Skeelertrainingen worden georganiseerd op de skeelerbaan van Kudelstaart. Deze trainingen zijn toegankelijk voor alle leden van de IJsclub Alkemade.

De trainingsuren van IJsclub Alkemade zijn op: 
Woensdagavond van 18.45 uur tot 19.45 uur voor junioren t/m senioren
Zaterdagmiddag van 15.00 uur tot 16.00 uur voor mini’s t/m junioren

Je kan met je abonnement ook skeeleren op alle publieke uren.

In de periode 1 mei t/m 30 september zal er op de woensdagavonden en op zaterdagmiddag een trainer van IJsclub Alkemade op de genoemde uren aanwezig zijn.

3. IJstrainingen
IJstrainingen worden gegeven op de Uithof in Den Haag, IJsbaan in Leiden en IJsbaan in Haarlem. Op de Uithof: maandag- en donderdagavond voor senioren en junioren A, vrijdagavond voor de junioren C, B en A, en tevens voor enige pupillen die door de trainers hiervoor worden uitgenodigd.

IJsbaan Leiden:

jeugd: woensdagmiddag/avond voor de welpen, pupillen en 1e jaars junioren C.

volwassenen/jeugd: woensdagavond voor de senioren, neo-senioren, jun. A, B en C.

IJsbaan Haarlem:

Maandagavond voor marathonschaatsers senioren en jun. A

Vrijdagavond techniek voor senioren en junioren A.

Zeker om de techniek goed onder de knie te krijgen is dit een uitstekende mogelijkheid.

IJsbaan Den Haag:

Voor de trainingen op de Uithof zijn limieten gesteld met betrekking tot het aantal deelnemers. Wie er dan kunnen trainen wordt bepaald door het bestuur van de trainingsgroep, al of niet door loting. (dit is de laatste 10 jaar niet meer voorgekomen)

4. Abonnementen
Abonnementen moeten ieder jaar opnieuw worden aangevraagd, u krijgt hiervoor van ons een inschrijfformulier toegezonden. Voor de ijstrainingen kunnen de abonnementen op de laatste dinsdagavond van september worden opgehaald. Klik HIER voor de benodigde formulieren.

5. Schaatsen
Om lekker te schaatsen moet je goed passende schaatsen hebben en zeker voor de beginners een laag model schaatsen. De schaatsen moeten goed scherp zijn.

6. Clubkleding
Met onze sponsor PLOEG Kozijnen zijn wij overeengekomen dat elk lid van de ijsclub zich verplicht een jasje aan te schaffen wat gedragen wordt tijdens de clubactiviteiten en trainingen. De jasjes zijn verkrijgbaar tegen betaling van € 30,00 waarborg.

Voor leden uit Oud Ade en Rijpwetering bij Helene Klapwijk, Koppoellaan 13 te Rijpwetering, telefoonnr 06-13138876.

Voor Roelofarendsveen Oude Wetering Nieuwe Wetering en Weteringbrug bij Anja de Groot, Klaproos 19 te Oude Wetering, telefoonnr. 071-3316529.

Dit kan alleen na telefonische afspraak.
Bij beëindiging van het lidmaatschap ben je verplicht het jasje, gewassen en heel in te leveren, waarna de borg wordt terug betaald.

7. Verplichtingen
Op alle ijsbanen is het verplicht om handschoenen te dragen. Zeker op de IJsbaan Leiden is een clubmuts/haarband aan te bevelen. Voor de jeugd die schaatsen op de IJsbaan Leiden is het schaatsen met een helm en handschoenen verplicht!!

8. Mededelingen
Mededelingen worden via ons clubblad, een nieuwsbrief of via de site verstrekt. Het clubblad verschijnt vijf maal per seizoen. Ingezonden stukjes zijn van harte welkom.

9. Natuurijs
Voor natuurijs kunnen wij uiteraard niet zelf zorgen, maar mocht het er zijn dan worden de ijstrainingen op onze schitterende landijsbaan gehouden, iedere avond van maandag t/m vrijdag van 17.30 tot 18.45 uur. Overbodig om te zeggen dat er dan geen bussen naar de kunstijsbanen rijden. De toegang is voor de overige uren voor de leden gratis.

10. Onkosten
Via automatische incasso. Dit betreft lidmaatschap, trainingsgeld, abonnementen en buskosten.

11. Busvervoer
Op woensdag en op vrijdagavond rijden er bussen naar de ijsbaan voor de jeugd. De vertrektijden van de bus krijgt u te horen bij het verstrekken van de abonnementen en worden op de website gepubliceerd. Kijk onder Busvervoerkosten!
Even wat regels:
De bus dient schoon en onbeschadigd te blijven. Zorg dat je op tijd bij het vertrekpunt bent, er wordt niet gewacht.

12. Sportkeuring
Een sportkeuring is niet verplicht, raadzaam is om een keuring aan te vragen bij S.M.A. (Sport Medisch Adviesbureau) tel. nr. 071-5213668.

13. Leeftijdsgrenzen
De leeftijdsgrens in alle categorieën van de K.N.S.B., loopt van 1 juli tot 30 juni. Iedere categorie loopt twee jaar. Met uitzondering van de welpen, deze loopt drie jaar. Tot je veertigste blijf je senior, daarna veteraan, 't is niet anders.
De K.N.S.B. leeftijd begint bij 8 jaar. 
Voorbeeld:
Ben je op 30 juni nog 8 jaar dan blijf je de rest van het schaatsseizoen 8 jaar, je valt dan onder de categorie 1e jaars welp. Word je op 1 juli 12 jaar dan ben 1e jaars pupil, je valt dan onder de K.N.S.B. leeftijd van de 11 jarige.

De categorieën ziet er als volgt uit:
Pupillen: 11 en 12 jaar Neo-senioren: 19 en 22 jaar
Junioren C: 13 en 14 jaar Senioren: 23 tot 39 jaar
Junioren B: 15 en 16 jaar Masters: 39 jaar en ouder
Junioren A: 17 en 18 jaar

14. Lidmaatschap
Een ieder kan lid worden van de vereniging. Voor ijstrainingen is het mogelijk dat wanneer de banen overvol zijn er door het bestuur keuzes gemaakt moeten worden wie wel en niet kunnen trainen op de ijsbanen. Hierbij hebben leden, die het voorafgaande seizoen ook gebruik hebben gemaakt van een abonnement voorrang.
Beëindiging van het lidmaatschap dient vóór 1 juli schriftelijk te geschieden bij het secretariaat. Indien dit voor bovengenoemde datum niet gemeld is, zal het lidmaatschap à € 15,00 automatisch worden verlengd.

Voor nadere inlichtingen kunt 's-avonds tussen 18.00 en 19.00 uur telefonisch contact opnemen met de ledenadministratie, telefoonnr. 071-3411551

What do you want to do ?
New mail

Ogenblik a.u.b. ...