"Al gaat de schaatser nog zo snel, de dooi die achterhaalt hem wel!"

Eerst volgende clubactiviteiten

BegindatumEinddatumNaamLocatieAanvangBijzonderhedenOmschrijvingURL voor meer info.
28-09-201828-09-2018128ste Algemene Jaarvergadering - Vriesfeest!De Pegel20:15 

Hierbij nodigt IJsclub Alkemade je uit voor het bijwonen van de 128e algemene  ledenvergadering / vriesfeest.

         Deze wordt gehouden:

                   In                : De Pegel

                   Op               : Vrijdag 28 september 2018.

                   Aanvang       : 20.15 uur.

Verkorte AGENDA: (voorlopige)

              1. Mededelingen en ingekomen stukken.

              2. Vaststellen jaarstukken.

              3. Verslag kascommissie - Benoeming nieuwe reserve kascommissie.

              4. Bestuurswisselingen.

  • Aftredend zijn:
  • Frans van Heiningen, herkiesbaar
  • Ronald Hoofgervorst
  • Jan Straathof, 

Tegen kandidaten kunnen tot een halfuur voor de vergadering schriftelijk worden ingediend.

              5. Rondvraag.

Na de vergadering is er het "Vriesfeest". Deze als contactavond bedoelde bijeenkomst wordt gevuld met klaverjassen en sjoelen met ouderwetse prijzen

(Zegt het voort!)

Indien je niet kunt laat het dan even weten.

         Tot ziens op 28 september.

         Namens IJsclub Alkemade,

        Hans Gies Broesterhuizen

         E-mail: secretariaat@ijsclubalkemade.nl

 
17-11-201817-11-2018Tijdrijden jeugdleden!IJshal Leiden06:45 

Tijdrijden voor de jeugdleden is een eerste gelegenheid tijdens het schaatsseizoen om te kijken wat voor tijd je kan neerzetten op een 200 meter baan. Het is dus geen wedstrijd! Aan de hand van de tijd die hier gereden wordt kan je aan het eind van het seizoen zien of je vorderingen hebt gemaakt. Ook worden deze tijden gebruikt om te bepalen wie bijvoorbeeld met de nieuwjaars wedstrijd mag meedoen.

 


Ogenblik a.u.b. ...