"In februari sneeuw en regen , betekent goddelijke zegen!"

Donateur

Donateurs hebben recht op vrije toegang voor zichzelf en alle familie leden op de ijsbaan, wanneer er op natuurijs gereden kan worden. Ook zijn zij welkom op de algemene ledenvergadering van de ijsclub.
Donateurschap kost € 10,- per jaar.

Het donateurschap wordt jaarlijks automatisch verlengd. Opzegging van het donateurschap voor het volgende jaar dient te geschieden voor 1 juli bij de donateursadministatie.

Adres:
IJsclub Alkemade

p/a Lucienne Hoogenboom
Langeweg 16
2371 EG Roelofarendsveen

email:


Ogenblik a.u.b. ...