Preventie en integriteitsbeleid

Veilig sportklimaat

Het bestuur van de  IJsclub Alkemade verklaart eenduidig dat wij staan voor een respectvolle manier van omgang met elkaar en dat grensoverschrijdend gedrag op geen enkele wijze acceptabel is. We willen dat seksuele- en/of andere vormen van intimidatie te allen tijde wordt voorkomen. 

IJsclub Alkemade onderschrijft de gedragscode voor begeleiders van leden van de club zoals die door de KNSB is vastgesteld. Die code geeft aan dat je als trainer, coach of begeleider van andere activiteiten van de club verantwoordelijk bent voor het welbevinden van de sporters die je begeleidt. Dit geldt op zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal gebied. Hoewel iedereen binnen de club die begeleiding op vrijwillige basis op zich neemt, geldt wel dat we die begeleiding en de relatie met de sporters “professioneel” benaderen. Het beleid van IJsclub Alkemade is erop gericht een goed en veilig sportklimaat te waarborgen waarbij alle leden met plezier kunnen sporten.

Het kan echter voorkomen dat mensen niet altijd aardig en respectvol met je omgaan. Zij kunnen ongevraagd jouw grenzen of die van anderen passeren. Denk aan pesten, beledigen, discrimineren, bedreigen, mishandelen, seksueel getinte opmerkingen maken of seksueel intimideren. Het is moeilijk om een eenduidig antwoord te geven op de vraag wat nu exact onder ongewenst gedrag valt en wat niet. Uitgangspunt is dat alléén degene die het overkomt kan aangeven wanneer er sprake is van ongewenst gedrag. Het gaat er dus niet om hoe iemand het heeft bedoeld, maar hoe de ander het ervaart. Het is ook normaal dat iemand van de één meer kan hebben dan van de ander. Wat iemand van de ene gewoon accepteert, kan hij of zij van een ander als ongewenst ervaren.

Vertrouwenscontactpersonen (VCP)

Als je te maken krijgt met ongewenst gedrag is het belangrijk dat je er met mensen over praat.  IJsclub Alkemade heeft daarvoor een vertrouwenscontactpersoon die hiervoor is opgeleid. Bij deze vertrouwenscontactpersoon kun je jouw verhaal kwijt en overleggen hoe je het probleem het beste kunt oplossen. De vertrouwenscontactpersoon is:

   ·       Theo Tersteeg tel: 0647300700

   ·       Erma Rotteveel tel: 0651421990

We hopen natuurlijk dat dit niemand overkomt! Maar mocht je een ongewenste situatie zelf ervaren of signaleren, neem dan contact op met onze vertrouwenscontactpersoon.

In de bijlage leggen we het protocol en details omtrent de VCP uit.

 vertrouwenspersoon.pdf

Gedragscode trainers

Voor onze trainers hebben wij een gedragscode opgesteld. deze is hieronder als bijlage te downloaden en behandeld de integriteit en omgang met elkaar binnen de club.

 preventie_en_integriteitsbeleid.pdf

Downloads: